(058) 299 06 63 info@notarisvolders.nl

Actueel

.

Wist u dat?

De wereld wordt koud, hard en zakelijk, zoals u zelf ook vast wel hebt ondervonden. Het is daarom belangrijk om een goede basis te hebben van waaruit je de zaken kunt regelen. Ingeval van overlijden is dat een goed testament. Bij leven is dat een algemene volmacht annex levenstestament. Is dat laatste niet geregeld en er gebeurt onverwacht iets (denk aan dementie, coma, ongeluk, ernstig lichamelijk ongemak etc) en iemand is niet meer in staat om zijn belangen te behartigen, dan is er al gauw een groot probleem. Denk bijv. aan autocoureur Schumacher, voetballer Nouri, prins Johan Friso……..
In deze situatie zal er al vaak een bewind via de rechtbank moeten worden geregeld, met alle bijkomend gedoe van dien. Dit is te voorkomen door het maken van een algemene notariële volmacht, waarin u een vertrouwenspersoon de bevoegdheid geeft om namens u iets te regelen (en zo nodig een handtekening te plaatsen) Dit kan uw partner zijn, een of meer kinderen, een familielid of goede vriend(in), de accountant, notaris of wie u maar vertrouwt.
Het is goed daarbij te bedenken dat een volmacht bij de bank veel beperkter is, dat gaat enkel over bankzaken. En er is meer in het leven!

Sinds 1 januari 2018 is het systeem van de algehele/volledige gemeenschap van goederen gewijzigd. Voor wie nu in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat zal volgens de nieuwe wet nu een beperktere gemeenschap van goederen hebben. Dit is trouwens heel wat anders dan “huwelijkse voorwaarden”.
In redelijk veel gevallen zal het nieuwe wettelijke systeem eigenlijk helemaal niet passen (denk aan ondernemers of aan hen die samen een woning hebben en daarin verschillend hebben geïnvesteerd). Het is daarom zaak u hier van te voren uitermate goed in te verdiepen en u daarin te laten voorlichten.
Het is nog steeds een te vaak voorkomend misverstand dat een voorlopige koopovereenkomst niet bindend is. Dat is hij wel namelijk. Bij woningen kan dan weliswaar de 3 dagen bedenktijd van toepassing zijn of er is een ontbindende voorwaarden voor de financiering van toepassing overeengekomen, maar dat is het dan ook wel.
Is een contract bindend en een partij komt daarna de afspraken niet na, dan zal dat over het algemeen financiële consequenties hebben (boete en/of meerdere schadevergoeding).
Als u geld bij de bank leent en de bank wenst daarvoor zekerheid in de vorm van hypotheek, dan neemt u geen hypotheek. U bent namelijk de eigenaar van het onroerend goed, dus hypotheekgever en u neemt het geld dus u bent geldnemer.
De bank krijgt zekerheid (hypotheek) en is dus hypotheeknemer en daarnaast geldgever.

Wist u dat?

De wereld wordt koud, hard en zakelijk, zoals u zelf ook vast wel hebt ondervonden. Het is daarom belangrijk om een goede basis te hebben van waaruit je de zaken kunt regelen. Ingeval van overlijden is dat een goed testament. Bij leven is dat een algemene volmacht annex levenstestament. Is dat laatste niet geregeld en er gebeurt onverwacht iets (denk aan dementie, coma, ongeluk, ernstig lichamelijk ongemak etc) en iemand is niet meer in staat om zijn belangen te behartigen, dan is er al gauw een groot probleem. Denk bijv. aan autocoureur Schumacher, voetballer Nouri, prins Johan Friso……..
In deze situatie zal er al vaak een bewind via de rechtbank moeten worden geregeld, met alle bijkomend gedoe van dien. Dit is te voorkomen door het maken van een algemene notariële volmacht, waarin u een vertrouwenspersoon de bevoegdheid geeft om namens u iets te regelen (en zo nodig een handtekening te plaatsen) Dit kan uw partner zijn, een of meer kinderen, een familielid of goede vriend(in), de accountant, notaris of wie u maar vertrouwt.
Het is goed daarbij te bedenken dat een volmacht bij de bank veel beperkter is, dat gaat enkel over bankzaken. En er is meer in het leven!
Sinds 1 januari 2018 is het systeem van de algehele/volledige gemeenschap van goederen gewijzigd. Voor wie nu in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat zal volgens de nieuwe wet nu een beperktere gemeenschap van goederen hebben. Dit is trouwens heel wat anders dan “huwelijkse voorwaarden”.
In redelijk veel gevallen zal het nieuwe wettelijke systeem eigenlijk helemaal niet passen (denk aan ondernemers of aan hen die samen een woning hebben en daarin verschillend hebben geïnvesteerd). Het is daarom zaak u hier van te voren uitermate goed in te verdiepen en u daarin te laten voorlichten.
Het is nog steeds een te vaak voorkomend misverstand dat een voorlopige koopovereenkomst niet bindend is. Dat is hij wel namelijk. Bij woningen kan dan weliswaar de 3 dagen bedenktijd van toepassing zijn of er is een ontbindende voorwaarden voor de financiering van toepassing overeengekomen, maar dat is het dan ook wel.
Is een contract bindend en een partij komt daarna de afspraken niet na, dan zal dat over het algemeen financiële consequenties hebben (boete en/of meerdere schadevergoeding).
Als u geld bij de bank leent en de bank wenst daarvoor zekerheid in de vorm van hypotheek, dan neemt u geen hypotheek. U bent namelijk de eigenaar van het onroerend goed, dus hypotheekgever en u neemt het geld dus u bent geldnemer.
De bank krijgt zekerheid (hypotheek) en is dus hypotheeknemer en daarnaast geldgever.
Woningoverdracht en hypotheek?
Binnen 1 minuut een offerte!

Contact & Informatie

Adres

Willemskade 12
8911 BB Leeuwarden

Telefoon

(058) 299 06 63

Email

info@notarisvolders.nl