(058) 299 06 63 info@notarisvolders.nl

Identificatieplicht

.

.

Identificatieplicht – WWTF

Notariaat Volders handelt in overeenstemming met de WWTF, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (voorheen de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties).

Deze wet bepaalt dat wij cliënten moeten identificeren vóór wij bepaalde diensten mogen verlenen. Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd onder meer aan de hand van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon (UBO-verklaring, Ultimate Beneficial Owner).

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de site van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Contact & Informatie

Adres

Willemskade 12
8911 BB Leeuwarden

Telefoon

(058) 299 06 63

Email

info@notarisvolders.nl