(058) 299 06 63 info@notarisvolders.nl

Levenstestament & volmacht

.

Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt?

Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken.

Dan is het goed om erover na te denken wie uw financiële belangen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie heeft u het volste vertrouwen? Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen.
Volmacht, levenstestament of testament? Uw keuze is afhankelijk van wat u wilt regelen.

k

Volmacht

U geeft een ander de bevoegdheid namens u te handelen als u hier niet meer toe in staat bent.

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen. Dat betekent niet dat u dit zelf niet meer mag doen. Als u hier niet meer toe in staat bent, kan iemand in wie u het volste vertrouwen heeft, het van u overnemen. Volgens de door u vastgelegde wensen. Het kan gaan om het doen van betalingen, maar bijvoorbeeld ook om medische zaken.

 

 

 

i

Levenstestament

Een combinatie van een volmacht en een overzicht van uw persoonlijke wensen.

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Testament

Jij legt vast wat er na uw overlijden met uw bezittingen en schulden moet gebeuren.

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt.

De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen.

 

 

 

 

 

 

k

Volmacht

U geeft een ander de bevoegdheid namens u te handelen als u hier niet meer toe in staat bent.

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen. Dat betekent niet dat u dit zelf niet meer mag doen. Als u hier niet meer toe in staat bent, kan iemand in wie u het volste vertrouwen heeft, het van u overnemen. Volgens de door u vastgelegde wensen. Het kan gaan om het doen van betalingen, maar bijvoorbeeld ook om medische zaken.

i

Levenstestament

Een combinatie van een volmacht en een overzicht van uw persoonlijke wensen.

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Testament

Jij legt vast wat er na uw overlijden met uw bezittingen en schulden moet gebeuren.

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt.

De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen.

Alles volgens uw wensen laten vastleggen?
Vraag eenvoudig en snel een offerte aan!

Contact & Informatie

Adres

Willemskade 12
8911 BB Leeuwarden

Telefoon

(058) 299 06 63

Email

info@notarisvolders.nl