(058) 299 06 63 info@notarisvolders.nl

Aandelen

.

.

Aandelenuitgifte of aandelen overdragen

Aandelenuitgifte

Voor de uitgifte van nieuwe aandelen in een besloten vennootschap (BV) is notariële akte vereist: de akte van uitgifte.
In deze akte wordt in ieder geval opgenomen:

  • aantal en soort uit te geven aandelen
  • de naam- en adresgegevens van de vennootschap
  • de rechtspersonen/natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven

De akte van uitgifte wordt mede ondertekend door de (rechts)persoon die de aandelen verkrijgt.

Aandeelhoudersregister

De uitgifte van de aandelen wordt aangetekend in het aandeelhoudersregister.
Normaal gesproken zal de notaris dat in orde maken.

Aandelenoverdracht

Ook voor een aandelenoverdracht is een notariële akte vereist, de akte van levering. Dit geldt ook voor beperkte rechten op een aandeel, zoals vruchtgebruik of pandrecht. In de akte van levering staan dezelfde gegevens als in de akte van uitgifte en daarnaast wordt ook vermeld wanneer en hoe de verkoper het aandeel of het beperkte recht daarop heeft verkregen.

Eventuele adreswijzigingen of bestuurswisselingen die samenhangen met de akte van levering geeft de notaris door aan de Kamer van Koophandel.

Erkenning van de levering

Pas wanneer de vennootschap de levering van de aandelen heeft erkend, kan de nieuwe aandeelhouder of rechthebbende de rechten uitoefenen die aan het aandeel verbonden zijn (stemrecht, vergaderrecht en dividendrecht). Zonder erkenning is de nieuwe aandeelhouder slechts eigenaar van het aandeel. De levering van aandelen kan op de volgende manier worden erkend:

  • Erkenning in de notariële akte van levering door een directeur, of door meer directeuren als de statuten eisen dat de directeuren gezamenlijk optreden.
  • Door een notarieel afschrift of uittreksel van de akte van levering aan de vennootschap te overleggen, waarop deze een gedagtekende verklaring van erkenning plaatst.
  • Door inschrijving van de nieuwe eigenaar van het aandeel in het aandeelhoudersregister. Deze manier wordt gehanteerd als de vennootschap kennis draagt van de levering, maar nog geen verzoek om erkenning heeft gekregen.

Erkenning (of betekening) is niet vereist indien de vennootschap zelf partij is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de vennootschap zelf aandelen inkoopt of uitgeeft.

Aandelen uitgeven of overdragen?
Vraag eenvoudig en snel een offerte aan!

Contact & Informatie

Adres

Willemskade 12
8911 BB Leeuwarden

Telefoon

(058) 299 06 63

Email

info@notarisvolders.nl